Activitats subacuàtiques

Activitats subacuàtiques

  • Revisa el material abans d'iniciar una immersió. Comprova que tot funciona correctament. Comprova que els compressors de càrrega d'aire estan en perfectes condicions, ja que podrien introduir aire en mal estat en la botella.
  • Planifica adequadament i amb previsió la immersió, informa prèviament del lloc de la immersió i l'hora prevista de tornada.
  • Respecta sempre les parades de descompressió.
  • Mai busseges a soles.
  • Utilitza sempre boia de senyalització.