En cas d'accident

En cas d'accident

  • Posa en lloc segur la persona accidentada.
  • Intenta recopilar el nombre més gran de dades de l'accident: profunditat i duració de la immersió, ascensió excessivament ràpida, immersions successives..., així com els símptomes que presenta l'accidentat i el lloc de l'accident.
  • Telefona a l'1·1·2